טיול בעולם עם Double Compass

אנו יודעים לייצר במהלך החוויות שבדרך את הזיקה בין הגורם המשלם למקבל התמריץ.

Double Compass - טיולים בהתאמה אישית

"העולם הוא ספר ענק, אדם שאינו מטייל בו קורא את אותו דף שוב ושוב."